Foto: Državni sajam preduzeća za vježbu “Visoko 2018”

Državni sajam preduzeća za vježbu “Visoko 2018” u MSŠ „Hazim Šabanović“ okupio je 30 preduzeća za vježbu iz gotovo svih srednjih stručnih škola u BiH.

 

FOTO: Državni sajam preduzeća za vježbu “Visoko 2018”

 

 

Osnovni cilj ove metode je da učenike osposobi za tržište rada, kako bi povezali školsku teoriju sa praksom i ujedno se družili i sarađivali. Učenici prolaze sve procese realnog preduzeća, samo simuliraju robu i novac.

visoko.ba