Forto za FTV: Pobjedonosna presuda novinara iz Visokog budi nadu da u pravosuđu ima ljudi koji shvataju problem napada na novinare

Mijenjati zakone i zaštititi struku, glasne poruke novinara sa protesta u Sarajevu. Za Dnevnik 3 Federalne televizije ovim povodom govorili su Fedžad Forto, generalni sekretar Društva novinara BiH i Faruk Vele, član uredničkog kolegija portala Radiosarajevo.ba.

Ova dva govornika istaknula su potrebu hitnih promjena u zakonskim procedurama, kako bi novinari i medijske slobode bili zaštićeni pravovremeno, ali i o promjenama u samoj struci, te u drugim segmentima kojima bi se spriječili dalji napadi na novinare.

I ovog puta generalni sekretar Društva novinara BiH Fedžad Forto istaknuo je kako je slučajem u Visokom pobuđena nada da će naredni napadi i pritisci na novinare biti adekvatno sankcionirani.

“Oko 25 posto onih novinara koji su došli na sud dobili su presude, a od tih 20 posto su kazne bile uslovne i preblage. Jedan korak naprijed koji je dosta promakao javnosti dogodio se prije nekih mjesec dana u Visokom, kada je kolega Adnan Jašarspahić dobio u sporu u kojem ga je tužila gradonačelnica Visokog. Ono što je mene bilo pozitivno zaprepastilo jeste da je sudija iz Visokog napisao tako dobro obrazloženje presude, pozivajući se na norme Europske konvencije za ljudska prava.

Bukvalno je čovjek citirao i taj njegov slučaj komparirao sa praksama Europskog suda, da je to u meni pobudilo nadu da i u pravosuđu zaista ima ljudi koji shvataju ovaj problem. Eto, našli smo jedan primjer u Visokom, nismo ga nažalost našli u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i drugim većim gradovima. Ja bih volio kolege da malo obrate pažnju na taj slučaj i presudu tog sudije iz Visokog, obrazloženje presude, koje je u meni pobudilo nadu da u pravosuđu ima ljudi koji svjesno i savjesno rade svoj posao”, istaknuo je Forto.

Federalna.ba