Fondacija prekida suradnju s Franjevačkim samostanom u Visokom