Fondacija otvara sve arheološke i turističke lokacije za posjete u Visokom

FONDACIJA OTVARA ZA POSJETE SVE ARHEOLOŠKE I TURISTIČKE LOKACIJE U VISOKOM

Obzirom da su se stekli svi neophodni uslovi, direktor Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ donosi slijedeću

ODLUKU

Otvaraju se za posjete arheološke lokacije na kojima radi Fondacija u Visokom: Bosanska piramida Sunca i Mjeseca, tumulus u Vratnici i kompleks Ravne.

Fondacija otvara za sva motorna vozila pristupne puteve i parkinge u kompleksu Ravne.

Pozivaju se vodiči da u dogovoru s koordinatorom vodiča počnu pružati usluge vođenja.

Otvara se za pružanje usluga maloprodaje Aleja suvenirnica, mjerenje aure i Info-centri Fondacije pred tunelima Ravne, u parku ‘Ravne 2’ i na Bosanskoj piramidi Sunca. Wellness centar Fondacije ostaje zatvoren do daljnjeg.

Preporučuje se svim saradnicima Fondacije i posjetiocima da prate naredbe, odluke i preporuke Federalnog, Kantonalnog i Gradskog kriznog štaba.

Da daljnjeg važe naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o držanju distance, nošenju zaštitnih maski, maksimalno pet osoba u grupi i dezinfekciji.

Potrebno je osigurati distancu u tunelima Ravne između meditacijskih i turističkih posjetilaca.

Nadležne osobe u Fondaciji dužne su da organizuju rad poštujući ove mjere i naredbe.

Odluka vrijedi od petka 8. maja 2020. od 8:00 sati.

OBRAZLOŽENJE

Fondacija je samoinicijativno zatvorila sve lokacije za posjete 18. marta 2020. godine u 6.00 sati, nakon naredbe Federalnog štaba Civilne zaštite o zabrani okupljanja na teritoriji FBiH, ne čekajući odluke Kantonalnog i Gradskog kriznog štaba. Time je pokazana društvena odgovornost.

S obzirom na slijedeće okolnosti:

– Epidemiološka situacija u Visokom i Federaciji BiH je vrlo povoljna

– Direktor Fondacije dr. Semir Osmanagić se obratio za mišljenje direktoru Štaba Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona i članu Kriznog štaba ZDK Džavidu Aličiću, te ministru MUP-a ZDK i članu Kriznog štaba ZDK Dariju Pekiću u pogledu otvaranja lokacija, u četvrtak 7. maja 2020. u 15:45, i dobio je usmenu saglasnost za otvaranje arheoloških i turističkih lokacija u Visokom uz obrazloženje da one nisu bile zatvorene kantonalnom već odlukom Fondacije te da se sada restriktivne mjere ublažavaju i stoga Fondacija može donijeti novu odluku o otvaranju istih uz poštovanje svih epidemiološko-higijenskih mjera:

– Lokacije Fondacija pružaju dovoljno prostora da ne dolazi do fizičkog kontakta među posjetiocima: (1) Veliki parking ‘Ravne’ može primiti 500 automobila; (2) Arheološke sonde na Bosanskoj piramidi Sunca su na otvorenom, površine 20.000 kv.m.; (3) Tuneli Ravne dugački su 2.150 metara i imaju 10 prostorija; (4) Park ‘Ravne 2’ pruža se na površini od 65.000 kv.m. s nizom staza za šetanje; (5) Aero banja s Ljekovitom šumom ima površinu od 8.400 kv.m.; (6) Pješačka staza ‘Piramida’ ima dužinu od 5,5 km.

U svakom slučaju, bit će ispoštovane naredbe i preporuke da se ne okuplja više od pet ljudi, da se drži fizička distanca među njima, da se koriste dezinfekcijska sredstva te zaštitna oprema. Ukoliko se pojavi više osoba pred tunelima Ravne, posjetiocima će se sugerirati da odu u šetnju u park ‘Ravne 2’ dok čekaju na ulazak u tunele.

Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je da su se stekli svi uvjeti za otvaranje arheoloških i turističkih lokacija Fondacije.

S poštovanjem,

Dr. Semir Osmanagić                                                          

Direktor Fondacije    

http://piramidasunca.ba/bs/