Fondacija AP BPS: Uređenje prostora oko pravoslavnog groblja na Ravnama

FONDACIJA INTENZIVNO UREĐUJE PROSTOR U I OKO PRAVOSLAVNOG GROBLJA NA RAVNAMA

Već dvije sedmice, uposlenici Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ intenzivno čiste i uređuju prostor u i oko pravoslavnog groblja na Ravnama.

Groblje je okruženo parcelama koje su u vlasništvu Federacije, Općine i od skora, Fondacije. Budući da ove parcele nisu bile održavane, došlo je do nekontrolisanog rasta drače i grmlja. Velike površine groblja su stoga bile zarasle i neugledne.

Poseban problem je predstavljalo smeće koje su pojedinci bacali pred ulaz i sa strana groblja. Stotine flaša od alkoholnih pića, kese i drugi otpaci bili su slika nemile realnosti pred svetim mjestom kao što je groblje.

Stoga je Fondacija odlučila da o svom trošku uredi prilaze i prostor unutar groblja. Pri tome su angažirana tri bagera, traktor i kamion. Petnaestak radnika Fondacije su motornim pilama i ručno danima vrijedno čistili parcelu.

Preostalo je da tim Fondacije zasadi travu na očišćenim prostorima ispred i unutar groblja. Svi betonski direci će biti postavljeni i betonirani u zemlju. Nakon toga, plan je kupiti i montirati zelenu mrežu koja će odvojiti groblje od ostalih parcela.

Najesen, u vrijeme sadnje, tim Fondacije ima namjeru da posadi sadnice četinara. Time će biti napravljen prirodni zid prema groblju.

Na ovaj način, Fondacija pokazuje da je društveno odgovorna organizacija kojoj je stalo do izgleda lokalne zajednice.