Fonda za zaštitu okoliša FBiH odobrio podršku „Povećanju energetske efikasnosti JU Dom zdravlja Visoko“

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE ODOBRIO SREDSTVA ZA PROJEKAT “POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JU DOM ZDRAVLJA VISOKO”

Grad Visoko putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke aplicirao je na javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za podršku projekta „Povećanje energetske efikasnosti JU Dom zdravlja Visoko“.
Nakon provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava, dana 19.03.2021. godine direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuad Čibukčić i gradonačelnik Grada Visoko Mirza Ganić zaključili su Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava kojim je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH za navedeni projekat odobrio sredstva u iznosu od 57.464,00KM sa PDV-om, dok će Grad Visoko iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu da finansira/sufinansira sredstva u iznosu od 38.310,56KM sa PDV-om.

U skladu sa zaključenim ugovorom u toku je provođenje aktivnosti na daljoj realizaciji projekta.


Gradska uprava Visoko