Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH: Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći …

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1

 

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 9.665.345,00 KM.

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

LOT 1. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH – raspoloživi budžet: 2.300.000,00 KM

LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH – raspoloživi budžet: 1.802.825,00 KM

LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša – raspoloživi budžet: 600.000,00 KM

LOT 4. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka raspoloživi budžet: 80.000,00 KM

LOT 5. Projekti zaštite prirode – raspoloživi budžet: 500.000,00 KM

LOT 6. Projekti zaštite i remedijacije tla – raspoloživi budžet: 500.000,00 KM

LOT 7. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica – raspoloživi budžet: 1.400.000,00 KM

LOT 8. Projekti zaštite zraka – raspoloživi budžet: 787.520,00 KM

LOT 9. Projekti upravljanja otpadom – raspoloživi budžet: 845.000,00 KM

LOT 10. Unaprijeđenje korištenja energije – raspoloživi budžet: 350.000,00 KM

LOT 11. Projekti zaštite okoliša urbanih centara – raspoloživi budžet: 500.000,00 KM

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.06.2018.godine.

 

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1

 

OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA po Javnom konkursu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa,  projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu

 

OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA po Javnom konkursu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu

Naljepnica za javni konkurs

 

fzofbih.org.ba