FKG Visoko – fra Zvonko Miličić obranio doktorsku disertaciju iz filozofije

Novi doktor znanosti u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji Visoko – fra Zvonko Miličić obranio doktorsku disertaciju iz filozofije

U utorak 30. lipnja 2020. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za filozofiju fra Zvonko Miličić, profesor filozofije, povijesti umjetnosti i diplomirani muzeolog, obranio je disertaciju pod naslovom Odnos Stjepana Zimmermanna prema Jaspersovoj filozofiji egzistencije.

Doktorsku radnju, pisanu pod vodstvom dr. sc. Željka Pavić, znanstveno-leksikografskog savjetnika, fra Zvonko je obranio pred komisijom u sastavu: prof. dr .sc. Lino Veljak, predsjednik povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić, član povjerenstva te doc. dr. sc. Goran Sunajko, član povjerenstva. Rad je posvetio svojim roditeljima Janji i Miki.

Radnja je podijeljena u pet poglavlja. U doktorskoj radnji nastoji se analizirati višeslojni i vrlo složeni odnos neoskolastike prema filozofiji egzistencije i to na primjeru vrlo opsežne, posthumno objavljene studije Stjepana Zimmermanna Jaspersov egzistencijalizam u kojoj Zimmermann, polazeći od svoga neoskolastičkog shvaćanja filozofije, nastoji stupiti u kritičku raspravu s Jaspersovom filozofijom egzistencije. Upravo zbog primjene skolastičke metode i kršćanskoga vjerovanja Zimmermannu je potpuno neprihvatljiva misao da egzistencija može biti zasnovana na samoj sebi, zbog čega po njemu filozofija egzistencije nužno završava u ateizmu. Također se odbacuje shvaćanje da čovjek-vjernik upravo na temelju svoga individualno-egzistencijalnoga iskustva, onog božanskoga, može utemeljiti svoju egzistenciju kao vjerničku, bez ikakvog posredovanja crkveno-religijskih institucija.

Dr. sc. fra Zvonko Miličić član je Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Rođen je 9. kolovoza 1966. godine u Tolisi (BiH). Nakon završene osnovne škole, upisuje i završava Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom te odlazi na studij na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Zbog ratnih okolnosti diplomirao je 1994. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te magistrirao 2014. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je filozofiju i povijest umjetnosti, a 2018. muzeologiju. Od 1999. radi kao profesor i odgajatelj u Visokom. Dužnost ravnatelja škole vršio je od 2009. do 2019., otkada je ravnatelj Konvikta, đačkog doma. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova i objavio više članaka u časopisima i prigodnim publikacijama. Kao ravnatelj škole vodio je uređenje Prirodoslovnoga muzeja u Visokom, izradi dokumentarnoga filma o FKG-u te sudjelovao u otvaranju dvadesetak izložbi slika.

dr. sc. fra Zvonko Benković

Franjevačka klasična gimnazija – Visoko