FIA: Odredite jedan glavni račun do 31.05.2017.

Obavještenje Finansijsko-informatičke agencije (FIA) poslovnim subjektima u Federaciji BiH: Odredite jedan glavni račun do 31.05.2017.

Finansijsko-informatička agencija (FIA) obavještava sve poslovne subjekte sa sjedištem u Federaciji BiH da će od 01.juna/lipnja 2017. godine biti blokirani svi računi poslovnim subjektima koji nemaju određen glavni račun ili imaju dva, odnosno više glavnih računa.

U skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i njegovih provedbenih akata u Federaciji BiH, blokadu računa izvršit će banke u kojima poslovni subjekti imaju otvorene račune.

„Banke registrovane u Federaciji BiH su nam, u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na uspostavu Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH, dostavile podatke o računima poslovnih subjekata registrovanih na području Federacije BiH. Prilikom provjere podataka utvrdili smo da u Federaciji BiH postoje poslovni subjekti koji nemaju određen glavni račun ili imaju dva, odnosno više glavnih računa. Svim poslovnim subjektima koji do 31.maja/svibnja 2017. godine ne dostave podatke o jednom glavnom računu, banke će blokirati račune koji će ostati blokirani dok poslovni subjekti ne provedu sve propisane procedure i odrede jedan glavni račun“, kaže Esad Mahmutović, direktor FIA-e.

„Kako bi izbjegli navedene posljedice ovim putem pozivamo predstavnike poslovnih subjekata koji još nisu odredili glavni račun ili imaju dva, odnosno više glavnih računa da to urade do 31. maja/svibnja ove godine u svojim bankama“, naglasio je Mahmutović.

Direktor FIA-e naglašava da poslovni subjekti kojima budu blokirani računi iz razloga što imaju dva ili više glavnih računa ili nemaju određen glavni račun u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH do 31. maja/svibnja 2017. godine, neće snositi posljedice u smislu nemogućnosti učešća na tenderima, jer je u ovom slučaju riječ o blokiranju računa isključivo iz proceduralnih i tehničkih razloga prilikom uspostavljanja Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH.