FBiH: Program poticaja za poljoprivredu …

PROGRAM POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU UTVRĐEN BUDŽETOM FBIH ZA 2018.GODINU

Program poticaja za poljoprivredu utvrđen ovogodišnjim Budžetom FBiH je u iznosu od 58.200.000,00 KM. Od ukupnog iznosa izdvojeno je:

– za poticaje biljnoj proizvodnji  9.040.000,00 KM,

– animalnoj proizvodnji 43.435.000,00 KM,

– dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000,00 KM, koliko je planirano i za komasaciju zemljišta.

 

Za ruralni razvoj predviđeno je 3.580.000,00 KM, od čega:

– za investicije u poljoprivredna gazdinstva 3.500.000,00 KM,

– a 80.000,00 KM za organsku proizvodnju.

 

Sredstva od 295.000,00 KM planirana su za model ostalih podrški, a unutar ovog iznosa je i 80.000,00 KM za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

 

Press Općine Visoko

 

KOMPLETAN PROGRAM MOŽETE POGLEDATI OVDJE