Faik Hodžić – Predsjednik Skupštine opštine Visoko

Faik Hodžić, sin Abdulrrahmana i Halide (Oruč) rođen je 21.08.1935. godine u Visokom. Osnovnu školu završio je u Visokom, a srednju školu mašinskog smjera u Brezi. Prvo zaposljenje dobija u Strojnom pogonu Rudnika mrkog uglja u Brezi , 1953. godine. Nastavak radnog vijeka provodi u nekoliko firmi: “Kovina” Visoko, Termoelektrana Kakanj, “Viteks” Visoko i “KTK” Visoko gdje radi do odlaska u penziju. Političku karijeru započeo je 1968. godine kao sekretar Sekretarijata opštinskog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i na toj funkciji ostaje do 1972. godine. Na funkciji predsjednika Skupštine opštine Visoko bio je u periodu od aprila 1988. godine do decembra 1990. godine. Zahvaljujući bogatom radnom i političkom iskustvu izabran je za poslanika Skupštine Bosne i Hercegovine u periodu od 1985-1989. godine. U tom periodu bio je predsjednik Upravnog odbora Vodoprivrede BiH. Pored toga, bio je i Predsjednik Skupštine zajednice opština BiH. Dobitnik je brojnih priznanja od čega se posebno izdvaja Sedmoaprilska nagrada grada Visokog koju je dobio 1970. godine. Živi u Visokom.