EUROWOOD: Potrebni radnici m/ž na poslovima prerade drveta

EUROWOOD doo Visoko

OGLAS ZA RADNIKE

Potrebni radnici ( muškarci i žene ) na poslovima prerade drveta:

1.MOTORISTA,  radnik na motornoj pili……………………………………2  radnika

2. Radnik na hidrauličnom cjepaču drveta…………………………. 2   radnika

3. Radnik na slaganju i pakovanju drveta u boxove

    (muškarci i žene)………………………………………………………………..2 radnika

2. Radnik na izradi paleta………………………………………….……2 radnika

Javljanje na adresu: Arnautovići  ( u krugu stare fabrike KOVINA)

Kontakt na telefon: 062/413-857