EUROWOOD: Potrebni radnici m/ž na poslovima prerade drveta

EUROWOOD doo Visoko

OGLAS ZA RADNIKE

Potrebni radnici ( muškarci i žene ) na poslovima prerade drveta:

1.MOTORISTA,  radnik na motornoj pili – 2  radnika

2. Radnik na hidrauličnom cjepaču drveta – 2   radnika

3. Radnik na slaganju i pakovanju drveta u boxove (muškarci i žene) – 2 radnika

2. Radnik na izradi paleta – 2 radnika

Javljanje na adresu: Arnautovići  ( u krugu stare fabrike KOVINA)

Kontakt na telefon: 062/413-857