Esad Bajtal za N1: Glasovi se kanaliziraju preko crkve i džamije

Esad Bajtal za N1: Glasovi se kanaliziraju preko crkve i džamije

 

 

https://youtu.be/d4b4uaCkmgk