Entiteti ukinuli vanrednu situaciju, ali nije Vijeće ministara!

Za teritorij Bosne i Hercegovine još uvijek je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće, ali u njenim entitetima koji su sastavni dio države BiH, stanje prirodne nesreće ili vanredno stanje ukinuto je u maju!

Naime, Fokus je uvidom u sva izdanja Službenog glasnika BiH od marta do danas, vgdje su obavezne objave svih odluka Vijeća ministara BiH došao do saznanja da Odluka o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće, a donesena na sjednici Vijeća ministara 17. marta ove godine zbog COVIDA-19 nikada nije stavljena van snage.

Van snage je jedino stavljena odluka o postupanju institucija BiH u vrijeme trajanja prirodne ili druge nesreće, a koja se odnosila uglavnom na rad tih institucija u vanrednim okolnostima.

S druge strane entiteti i FBiH i RS krajem maja donijeli su odluke o prestanku važenja stanja prirodne nesreće i tako se i ponašaju u potpunosti ignorirajući činjenicu da na državnom nivou još uvijek važi odluka o stanju nesreće.

No, očigledno je da i Vijeće ministara stanje prirodne nesreće koristi samo da bi realiziralo dobijanje pomoći u donacijama opreme i novca, jer sve dok je odluka o stanju prirodne ili druge nesreće na snazi onda će moći i preuzimati tu pomoć i na osnovu iste odluke na donacije bilo međunarodne ili domaće neće morati plaćati porez.

Međutim, iako je faktički na snazi navedena odluka Vijeća ministara BiH, oni su sebi uzeli sva prava koja mogu ostvariti shodno toj odluci, ali su zanemarili sve svoje obaveze koje bi trebali provoditi u stanju prirodne nesreće.

A, to je prije svega, a kako su i naveli u Odluci o proglašenju, kako se “smanjio rizik od ubrzanog širenja infekcije u Bosni i Hercegovini i omogućilo angažovanje dodatnih resursa za odgovor na ovu javnozdravstvenu prijetnju.”

Ali, tokom krize koju proživljavamo proteklih mjeseci, a za čije je ublažavanje na državnom nivou zaduženo Koordinaciono tijelo pri Vijeću ministara, znamo da je to tijelo gotovo nevidljivo i u ovoj situaciji se pokazalo više kao dio problema, a ne dio rješenja.

No Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća BiH jasno propisuje obaveze tog tijela i Vijeća ministara BiH u stanju prirodne nesreće kao i njihovu saradnju između ostalog i s entitetskim štabovima civilne zaštite, a sve s ciljem pomoći građanima .

Nažalost, građani još nisu vidjeli rezultate te saradnje, a svakim danom sve gora epidemiološka situacija koja uzima danak u životima iznova dokazuje nesposbnost naših vlasti da se uhvate u koštac s ovim problemom.

Također i Parlament BiH kojem je Vijeće ministara BiH odgovorno za svoj rad mora vise insistirati na odgovorima koliko se državna vlast angažirala u vrijeme stanja prirodne nesreće. Koje na državnom nivou još traje, a samo oni to izgleda ne znaju.

Patria