Enisa Mostić (SDP): Problematika uvezivanja radnog staža

Problematika radničkih prava, zaista je ozbiljan problem ne samo jednog grada, kantona već cijele države. Moja borba će zaista ići u pravcu rješavanja tog problema, ukoliko mi se ukaže povjerenje i prilika. Svaki radnik je potreban i poželjan društvu i društvenoj zajednici, ali radnik dajući sebe do kraja ne razmišlja da li zakon i vlast i koliko vode računa o radničkim pravima. U drugoj trećini svog radnog vijeka svi se ozbiljnije počnemo baviti pitanjima: koliko imamo uplaćenog staža, koliko uvezanog i koliko nam ostaje da ostvarimo pravo na penziju. Uvezivanje radnog staža je zaista jedan od prvobitnih i ozbiljnih problema, veoma važnih za većinu građana BiH. Sama činjenica i podatak da 80.000 radnika, građana čeka na uvezivanje radnog staža za koje je potrebno oko milijardu KM govori u kakvom smo problemu. Radnici su obespravljeni i nezadovoljni, čekaju na vlast, a vremena je sve manje, a prava radnika su stečena jos u radnom odnosu. Na zakonu treba raditi, mijenjati, poboljšati i olakšati radnicima da svoja prava ostvare i regulirati obaveze PIO/MIO naravno iz sredstava budžeta FBiH.