Enisa Mostić – SDP kandidatkinja za Parlament FBiH

SDP Visoko: Enisa Mostić – br.7 za Parlament FBiH

 

Enisa (Sudžuka) Mostić rođena 12.4.1980. godine u Visokom je udata i majka jednog djeteta. Osnovu školu „Alija Nametak“ pohađala je na Bucima i završila odličnim uspjehom. Potom upisuje Gimnaziju „Visoko“ i to matematičko-informatički smjer. Svoje školovanje nastavlja na Pravnom fakultetu i stiče zvanje Bachelor poslovnog prava. Diplomski rad koji je radila na temu „Pravne posebnosti individualnog ugovora o radu“ ocijenjen je desetkom i objavljen je u časopisu Student.

Za vrijeme svog školovanja učesnica je mnogobrojnih nastavnih i vannastavnih aktivnosti, sekcija, takmičenja, brojnih priznanja, certifikata i nagrada. Trenutno je zaposlena u Preventu Leather, Topuzovo polje, odjel Proizvodnja. Prvo radno iskustvo je stekla u studentskoj službi Pravnog fakulteta, a danas je iza nje preko 15 godina radnog iskustva.

Članica Socijaldemokratske partije BiH je od 2012. godine, a također je članica i Općinskog odbora SDP-a BiH Visoko. Još kao pionir i patriota u svojoj školi je dala časnu pionirsku riječ da će voljeti i poštovati svoju domovinu, da će razvijati bratstvo i jedinstvo, jednakopravnost i da će cijeni sve ljude svijeta.

Svoj politički angažman odlučila je produbiti kandidaturom za federalni Parlament u izbornoj jedinici 406. U politiku je ušla svojevoljno iz ljutnje i razočarenja na trenutnu vlast. Svojim angažmanom i djelovanjem zalagat će se primarno za prava boraca, pravo zapošljavanja, pripravnički i volonterski staž, prava penzionera, radnička prava, jednakopravnost u obrazovnom sistemu protiv politike dvije škole pod jednim krovom. Zalagat će se i za druga pitanja koja su problematika svih nas.

 

https://youtu.be/EWStFvthtOE