Emir Džafić: Vijećnička pitanja i inicijative

Viječnik Emir Džafić

Predmet: Zaključak po 13. tački dnevnog reda 29. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Predlažem da nadležna općinska služba:

1.Kao mjeru za poboljšanje privrednog ambijenta na području općine Visoko napravi program podrške iz budžetske stavke „Podrška privredi“ u Budžetu općine Visoko za 2019. Godinu, u vidu stimulacije   za svaki novoosnovani privredni subjekt u tekućoj godinu u iznosu od 700,00 KM.

2.Izradi set stimulativnih olakšica (pogodnosti)za investitore koji žele da investiraju svoj kapital i pokreću svoj biznis na području općine Visoko (olakšice u vidu oslobađanja od rente na zemljište, i svega ostalog što bi našu općinu činilo konkurentnijom od drugih).