Emir Džafić: Vijećnička inicijativa

VIJEĆNIK: Emir Džafić

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA: Podnosim inicijativu da se u program kapitalnih  ulaganja za 2017. godinu uvrsti izgradnja puta Kralupi- Gornja Bioča (Općina Ilijaš).

Obrazloženje:

Izgradnjom ovog puta otvaraju se pretpostvke za razvoj Bučko-kralupskog kraja, povezivanje sa Sarajevom, kao i otvaranje novih radnih mjesta kroz stvaranje predpostavki za investiranje  u ovaj dio Općine Visoko.

Trenutno stanje

Projektna dokumentacija  je urađena u 2016. godini, a nekoliko poduzetnika iz Sarajeva je kupilo zemljište u zaseoku Čatići(MZ Kralupi) i imaju namjeru investirati u tom dijelu. Vlastitim sredstvima su dionicu puta Čatići-Gornja Bioča obnovili i stavili je u stanje prohodnosti gdje su uložili cca 20.000,00 KM i sufinansirali izradu projektne dokumentacije sa 1.000,00 KM. Proširili su put, iskopani odvodni kanali i nasut tampon (u prilogu slike).

S druge strane Općine Ilijaš i Novi Grad Sarajevo asfaltirali su zajednički dionicu puta Gornja Bioča-Ahatovići i samim tim omogučili da ovaj kraj dobije izlaz prema Sarajevu. U razgovoru sa predstavnicima Općine Ilijaš dobio sam informaciju da oni u 2017. godini imaju namjeru da urade dionicu puta Gornja Bioča-Biočka kosa ( do granice sa Općinom Visoko).

Kao prvu fazu izgradnje predlažem dionicu od Čatića do Biočke kose, jer je to dionica koja je već dobrim dijelom pripremljena a isto tako je dionica sa usponom i zbog vremenskih neprilika biti će podložna oštećenjima ako se ne asfaltira.

U tu svrhu kao predlagač ču učestvovati sa 1.500,00 KM a obezbjedio sam od istih  poduzetnika i dodatnih 4.000,00 KM sredstava za sufinansiranje ove dionice.

Takođe ovom inicijativom želim potaknuti općinsku administraciju da krene u razgovore sa Općinama sa kojima graničimo i  time da se ispitaju i definišu projekti od zajedničkog interesa.

 

 

Inicijativa upućena: nadležnoj općinskoj službi

 

NAPOMENA:

U skladu sa članom 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko vijećnik ima pravo uputiti vijećničku inicijativu. Ukoliko vijećnik uputi vijećničku inicijativu, obrazac se, nakon čitanja teksta vijećničke inicijative na sjednici Općinskog vijeća, predaje zapisničaru.