Emir Džafić: Vijećnička inicijativa

Na 9. Sjednici Općinskog vijeća Visoko koja je održana 29.06.2016. godine Emir Džafić predložio je incijativu za obnavljanje pregovora za vodosnadbjevanje MZ Gračanica i MZ Kula Banjer sa općinom Vareš.

VIJEĆNIK: Emir Džafić

 

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA: Pokrećem inicijativu da se obnove pregovori sa općinom Vareš  za vodosnadbjevanje MZ Gračanica i MZ Kula Banjer

 

U skladu sa članom 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko pokrećem inicijativu da se obnove pregovori sa općinom Vareš za vodosnadbjevanje MZ Gračanica i MZ Kula Banjer.

Obrazloženje: U toku 2016. godine ostvareni su kontakti općine Vareš, općine Visoko i Vlade Zeničko-dobojskog kantona kako bi se riješilo vodosnadbjevanje MZ Gračanica i MZ Kula Banjer sa izvorišta na prostoru općine Vareš. U tom pravcu Vlada Zeničko-dobojskog kantona obezbjedila je 300.000,00 KM za izgradnju rezervoara na Kula Banjeru, a općina Visoko je uputila pismo namjere u koje izražava spremnost za ovaj projekat.

Trenutno je vidljiv nedostatak bilo kakve aktivnosti po pitanju završetka realizacije ovog projekta, stoga iniciram ponovne pregovore kako bi stanovnici gore spomenutih mjesnih zajednica dobili vodu.

Inicijativa upućena nadležnoj općinskoj službi

_________

NAPOMENA:

U skladu sa članom 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko vijećnik ima pravo uputiti vijećničku inicijativu. Ukoliko vijećnik uputi vijećničku inicijativu, obrazac se, nakon čitanja teksta vijećničke inicijative na sjednici Općinskog vijeća, predaje zapisničaru.