Emir Džafić: Odbijena inicijativa o podršci proizvođačima mlijeka, maline i plasteničkoj proizvodnji

Emir Džafić (SDA) vijećnik u OV Visoko podnio je inicijativu o podršci proizvođačima mlijeka, maline i plasteničkoj proizvodnji koja nije prihvaćena od strane nadležne općinske službe uz objašnjenje da nema novca za jednu ovakvu inicijativu. Inače u budžetu Općine Visoko je predviđeno 60.000KM za poljoprivredu. Za razliku od Visokog recimo u Kaknju ista ova stavka iznosi 500.000KM za poljoprivrednike.

 

Vijećnik :Emir Džafić

 

Zaključak u vezi 11. tačke dnevnog reda 16. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu „Informacije o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2017. godini i mjerama unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti“ možemo zaključiti slijedeće:

  • Broj poljoprivrednih gazdinstava raste iz godine u godinu a u 2018. godini je evidentirano 1.901 gazdinstvo.
  • Raste i broj poljoprivrednih obrta sa trenutnim brojem od 146.
  • Broj zaposlenih kroz obrte i privredne subjekte je 680.

Takođe, kroz analizu ostvarenih podsticaja sa federalnog i kantonalnog nivoa za 2017. godinu,  vidljivo je da je najveći iznos podsticaja ostvaren za proizvodnju kravljeg mlijeka- 608.292,20 KM, zatim proizvodnja maline- 243.666,00KM , proizvodnja brojlera- 196.048,00 KM i plastenička proizvodnja- 150.935,00 KM.  Vidimo da su ove proizvodnje najviše zastupljene na području općine Visoko, a isto tako potencijalna šansa za otvaranje novih radnih mjesta kroz registraciju obrta, što direktno utiče na povećanje budžetskih prihoda općine Visoko i smanjenje nezaposlenosti kao pokazatelja pozitivnog trenda.

Uzimajući u obzir gore navedeno, a u  cilju stabilnosti i povećanja poljoprivredne proizvodnje, kao i povećanju broja novouposlenih osoba na području općine Visoko, dajem slijedeći:

Prijedlog podrške iz budžeta općine Visoko za 2018. godinu

  1. Podrška proizvođačima mlijeka u iznosu od 0,05 KM po litru otkupljenog mlijeka,
  2. Podrška proizvođačima maline u iznosu 0,10 KM po kilogramu otkupljene maline,
  3. Podrška plasteničkoj proizvodnji u iznosu od 0,50 KM po kvadratu plastenika.

 

Visoko, 26.02.2018. godine