Emina Jusić: Vijećnička inicijativa

Vijećnica: Emina Jusić

Vijećnička inicijativa

Podnosim inicijativu da se sva postavljena vijećnička pitanja, inicijative i odgovori na iste objavljuju na službenoj web stranici Općine Visoko.

Objašnjenje:

U cilju transparentnog informisanja javnosti, odnosno približavanja građanima i unaprijeđivanja rada vijećnika i Općinskog vijeća predlažem da se sva postavljena vijećnička pitanja i predložene inicijative objave na službenoj web stranici Općine Visoko. Također predlažem da se i odgovori na njih objavljuju na službenoj web stranici Općine Visoko (www.visoko.gov.ba). Na ovaj način ne bi se ponavljala ista pitanja, a građani bi bili transparentno informisani i imali priliku da detaljnije prate rad vijeća i vijećnika

Inicijativa upućena: Nadležna služba