Emina Jusić – SDA kandidat za Skupštinu Ze-Do kantona

Kandidati SDA Visoko za Opće izbore 2018.

Na listi za Skupštinu Ze-Do kantona na broju 26. se nalazi Emina Jusić.

Emina je rođena 1990. godine u Visokom.

Po zanimanju magistra laboratorijske tehnologije.

Zaposlena u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Aktuelna vijećnica u Općinskom vijeću Visoko.

Predsjednica Asocijacije Mladih SDA Visoko.

Članica komisije za borbu protiv korupcije pri Skupštini Ze-Do kantona.