Emina Jusić (SDA): Građani trebaju znati da tzv. grupa od 16 vijećnika usvaja nove poreze i namete koje će morati plaćati zajedno sa privrednicima

Takozvana grupa od 16 vijećnika koji su pozicija u OV Visoko, predložila je i usvojila povećanje paušala uprkos činjenici da se njihova aktivnost svodi na podizanje kartona. Isti su glasali ZA ukidanje TV prenosa sjednica Općinskog vijeća u cilju donošenja odluka daleko od očiju javnosti. Ovakve odluke pogodne su za SUZDRŽANOST kada su na usvajanju predloženi amandmani i prijedlozi u interesu građana, također ovakva odluka likuje kada ista ova tzv. grupa usvaja nove poreze i namete koji će morati plaćati naši građani i privrednici.

Tačka o povećanju paušala imala je zadatak da zasjeni podatak koji se vidi iz izvještaja o toku javne rasprave, a to je da ni jedan amandman nije usvojen, kao ni jedan prijedlog za uslovniji i povoljniji životni i profesonalni ambijent građana općine Visoko. Iz ovog izvještaja se jasno vidi da jedino usvojeno u obliku kako je i predloženo jeste prijedlog o povećanju vijećničkog paušala i prijedlog izbornekomisije.

Da bi se planirani “napuhani” budžet i novo i skuplje oporezivanje građana naše općine dovelo u drugi plan i odvuklo pažnju javnosti, još je jedan od razloga zašto se “paušal “ tačka našla na dnevnom redu posljednje sjednice OV u 2017. godini.

Svima nam je jasno da iza ove tzv. grupe od 16 vijećnika stoji jedna i jedina PRVA DAMA.

“Preporučiću vam da nastavite kako ste počeli, jer ko se odriče svoje udobnosti zbog tuđe, sam gubi, a drugi mu neće reći hvala.”