Emina Jusić: Inicijativa da se poljoprivredni proizvođači oslobode komunalne takse

9. sjednica Općinskog vijeća Visoko – 29.06.2017.

Vijećnica: Emina Jusić

Vijećnička inicijativa

Podnosim inicijativu da se registrovani poljoprivredni proizvođači osobode plačanja općinske komunalne takse.

Objašnjenje:

Poljoprivredni sektor je ekonomski važan i predstavlja integralni dio privrede, čineći važan izvor zapošljavanja za stanovnike ruralnih područja. Općine koje ostvaruju pozitivan ekonomski rast i privredni razvoj uvele su jake sisteme subvencija za podršku razvoju kao i podršku očuvanju dostignutog nivoa poljoprivredne proizvodnje. Ovakav primjer slijede naše susjedne Općine koje i u ovoj oblasti idu ispred nas.

Zasigurno bi ovakva jedna mjera doprinijela rastu registrovanih poljoprivrednih obrta i pomogla u prvom redu mladim poljoprivrednicima da na ovaj način obezbijede svoju ali i egzistenciju svoje porodice.

U cilju poticaja i afirmacije registrovanih poljoprivrednih proizvođača predlažem da se isti oslobode plačanja komunalne takse na području općine Visoko.

Imajući u vidu zakon o taksama koji ne dozvoljava razdvajanje privrednih djelatnosti, a dok se isti ne izmijeni, predlažem da se troškovi takse za registrovane poljoprivredne proizvođače refundiraju iz sredstava namijenjenih za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na općini Visoko.

Inicijativa upućena: Nadležna služba

Emina Jusić