Elvir Špiodić, vijećnik u općinskom vijeću Visoko

elvir spiodicElvir Špiodić je rođen 1976. godine u Srebrenici, a trenutno živi i radi u Visokom.

Obrazovanje: Medresa i Srednja škola za saobračaj i komunikacije (Tehničar drumskog
saobraćaja)

Radno iskustvo: Javni transport roba u BiH

Trenutno je vijećnik u općinskom vijeću Visoko (2012. do 2016.).

www.visocko-oko.co.ba