Elektroprivreda BiH ublažila rast cijena za krajnje kupce

Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo usvojila je 10. januara 2019. Revidovani Plan poslovanja za period od 2019- 2021. godina. 

Izmjena plana poslovanja uslijedila je nakon što je FERK odbio dati saglasnost kompaniji za povećanje cijena električne energije privredi. 

-Izmjenom plana poslovanja predviđena je primjena modela za ublažavanje naglog rasta cijena za krajnje kupce JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo na tržišnom snabdijevanju, a koji podrazumijeva korekciju cijena na način da se prodajne cijene energije dovedu na nivo koji je značajno ispod tržišnih cijena, a neznatno viši u odnosu na cijene koje su bile ugovorene u 2018. godini, navode iz EP BiH. 

Također, uvažene su “i neke druge okolnosti koje su se u međuvremenu dogodile”. 

U obzir su uzeti i efekti transakcija koje su u međuvremenu zaključene u djelatnosti trgovine, pri čemu su postignute cijene za prodaju energije veće od prvobitno planiranih. 
Elektroprivreda BiH, također, očekuje i povećane troškove zbog očekivanog rasta tarifa za sistemsku uslugu i tarife za rad NOS-a BiH. 

Usljed svega toga u odnosu na važeći plan, prihodi su povećani za 0,7 posto na milijardu i 48 miliona KM, dok je povećanje troškova 1 posto u odnosu na plan. 

Planska dobit (prije poreza) smanjena je za 3,5 posto na 65,9 mil KM u 2019. godini, za 6,4 posto na 65,3 mil KM u 2020. godini i za 9,3 posto na 43,7 mil KM u 2021. godini. 

Planovi investicija nisu mijenjani kao ni planovi ljudskih resursa.