Elektroprivreda BiH poskupljuje struju za male obrtnike

Kako nam je rečeno iz Elektroprivrede BiH, oni su 30. oktobra 2017. godine, uputili Regulatornoj agenciji za energiju u FBiH (FERK) prijedlog cijena usluge javnog snabdjevača JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za pružanje univerzalne usluge.Napominju da je od 01. januara 2015. godine, tržište električne energije otvoreno za sve kupce u BiH i od tada svi kupci mogu slobodno birati snabdjevača električnom energijom. Istovremeno, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je obavezna pružati univerzalnu uslugu kupcima iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, a koji nisu izabrali snabdjevača na otvorenom tržištu električne energije, i na te kupce se odnosi predmetna korekcija tarifnih stavova.

“U prijedlogu cijena usluge javnog snabdjevača JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za pružanje univerzalne usluge predložena je promjena cijene za kupce iz kategorije ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, I i II tarifna grupa. Istovremeno, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je predložila uvođenje V tarifne grupe, a radi se o kupcima koji imaju iste energetske karakteristike kao i kupci ostala potrošnja na 0,4 kV naponu II grupa koji imaju dvotarifna brojila, samo što bi u V grupi bili kupci koji imaju jednotarifna brojila”, kazali su nam iz Elektroprivrede BiH.

Ukupno povećanje prosječne cijene električne energije u sklopu univerzalne usluge bi iznosilo 0,45 posto, pri čemu se povećanje cijena ne odnosi na kupce iz kategorije domaćinstva. Napominju da se ovo povećanje odnosi na kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge, dok se za kupce koji su slobodno izabrali JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kao svog snabdjevača cijena određuje u skladu sa aktima Kompanije za tržišno snabdijevanje.

“Predloženo povećanje cijene je posljedica porasta cijene na tržištu električne energije koja je u posljednjih godinu dana porasla za više od 30 posto. Naime, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je od 01. januara 2016. godine, počela sa radom na otvorenom tržištu električne energije. Kao posljedica otvaranja tržišta električne energije JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je bila primorana prilagoditi svoje poslovanje tržišnim uslovima, kako bi na liberaliziranom tržištu mogla odgovoriti izazovima konkurentnosti. U 2017. godini cijene za tržišno snabdijevanje su smanjene za 7 posto u skladu sa uvjetima koji su tada vladali na tržištu električne energije”, dodaju iz Elektroprivrede BiH.

Na pitanje da li je upućen zahtjev za poskupljenje struje domaćinstvima iz Elektroprivrede BiH odgovorili su da nije te nemaju namjeru tražiti povećanje cijena domaćinstvima.

“JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u zahtjevu upućenom FERK-u nije predložila niti će biti promjene cijena za kupce iz kategorije domaćinstva, niti za kupce iz kategorije dvotarifna niti jednotarifna brojila”, rekli su iz Elektroprivrede BiH.

 

Klix