Edin Džafić: Inicijativa za izgradnju kanalizacione mreže u MZ Buci i MZ Kralupi

Vijećnička inisijativa Edina Džafića:
da se pristupi izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u MZ Buci i MZ Kralupi

Rijetki su primjeri u našoj političkoj praksi da politički akteri imaju efikasne rezultate iza sebe, a da se koriste logikom: misli globalno, radi – djeluj lokano.
Javnosti ovdašnjoj promaknu takvi primjeri, ako ih i imamo. A imamo. Ovaj put govorimo o MZ Kralupi – Edinu Džafiću, njegovim prijateljima i kolegama koji su do sada, u posljednjih nekoliko godine: animirali i relaizirali oko ili preko 400 000 KM u infrastrukturne projekte lokalne zajednice.

Osim toga, već su osigurana sredstva za njegovu prethodnu inicijativu; proširenje lokalnog puta prema Goduši.

Realizacijom ove inicijative – da se pristupi izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u MZ Buci i MZ Kralupi postigli bi se mnogi benefiti za ovaj kraj.