Džemil Halilović, vijećnik u općinskom vijeću Visoko

dzemail halilovicDžemil Halilović je rođen 1973. u Visokom. Zaposlen je u Prevent Grupaciji u Visokom od 01.02.1999. godine na
rukovodećim pozicijama u proizvodnji.

Trenutno je u vijećnik u općinskom vijeću Visoko (2012 do 2016.).

www.visocko-oko.co.ba