Džemal Džek Softić preselio na bolji svijet

Džemal Džek Softić, novinar i književnik iz Bilalovca kod Kiseljaka jutros pred sabah je preselio na bolji svijet.
Svoje pjesme, aforizme, epigrame i druge humorističke priloge objavljivao je u bosanskohercegovačkim listovima, radio i televizijskim emisijama, portalima.

Džemal je preselio nakon teške bolesti.

mahalla.ba