Draft verzija Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine

Grad Visoko je u proteklom periodu potpisao Sporazum gradonačelnika (eng. The Covenant of Mayors – CoM) koji  predstavlja najveću svjetsku inicijativu usmjerenu na lokalne energetske i klimatske aktivnosti s ciljem smanjenja energetske potrošnje, emisija CO2 (i eventualno drugih stakleničkih gasova) i utjecaja klimatskih promjena te adaptacije na klimatske promjene. Sporazum gradonačelnika objedinjuje sve nivoe vlasti, kao i podržavajuće organizacije, agencije i udruženja, s ciljem pristupanja inicijativi i pružanja podrške brzom sprovođenju aktivnosti koje utiču na klimu i energiju.

Lokalne vlasti imaju vodeću ulogu u ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama. Učešće u Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju pomaže im u njihovim nastojanjima, osiguravanjem priznanja, resursa i potrebnim mogućnostima umrežavanja, kako bi oni svoje obaveze vezane uz energiju i klimu podigli na viši nivo.

Evropska komisija 29. januara 2008. godine, pokrenula je veliku inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih evropskih gradova u trajnu mrežu sa ciljem razmjene iskustava u provedbi efikasnih mjera za poboljšanje energijske efikasnosti urbanih sredina. Inicijativa je uvela novi pristup u provođenju energetske i klimatske politike jer se po prvi put počeo primjenjivati tzv. ‘’bottom-up’’ pristup pri provođenju aktivnosti na lokalnom nivou.

Kao rezultat te inicijative potpisan je Sporazum gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors – CoM) u skladu s kojim se općine, gradovi i regije dobrovoljno obavezuju da:

–        reduciraju emisiju ugljendioksida na svom području iznad postavljenog cilja od 20% do 2020. god.,

–        smanjiti emisije CO2 (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na području grada za najmanje 40 % do 2030.god.,

–        obezbjediti učinkovitiju upotrebu energije i veću upotrebu obnovljivih izvora energije,

–        povećati svoju otpornost prilagođavanjem posljedicama klimatskih promjena,

–        dijeliti svoju viziju, rezultate, iskustvo i znanje s drugim lokalnim i regionalnim tijelima unutar i izvan EU-a putem izravne suradnje i razmjene, posebno u kontekstu Globalnog sporazuma gradonačelnika.

Nakon potpisivanja sporazuma putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke vršeno je prikupljanje i obrada podataka te poslije višemjesečnog rada Grad Visoko je dobio draft verziju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama.

Press Grada Visoko