Dr. Semir Osmanagić kupio je dio Bosanske piramide sunca

Nakon dvanaest godina arheoloških iskopavanja na Bosanskoj piramidi Sunca, Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” će dobiti svoj dio piramide. Naime, osnivač Fondacije i pronalazač bosasnskih piramida dr. Semir Osmanagić kupio je, zajedno sa suprugom Sabinom, dvije parcele na piramidi.

Parcele su locirane u podnožju sjeverne strane Bosanske piramide Sunca i imaju površinu od 2.000 kvadratnih metara. Nakon izvršenih geodetskih mjerenja, u toku je ograđivanje lokacije i postavljanje ograde.

Predviđeno je da Osmanagići poklone Fondaciji ove parcele na stogodišnje upravljanje i korištenje bez ikakve naknade. Potpisivanje ugovora bit će obavljeno na svecanoj sjednici Upravnog odbora Fondacije s uposlenicima 2. decembra 2017. u Visokom.

Plan je da se parcela počne koristiti za arheološka iskopavanja i otvaranje novih sondi već 2018. godine. Na taj način će volonteri i uposlenici Fondacije imati osiguran radni prostor, a svjetlo dana ugledače novi betonski blokovi piramide.

Arheološka i naučna istraživanja bit će vršena prema Rješenju Ministarstva pravde BiH o djelatnostima Fondacije i Urbanističkoj saglasnosti za radove van zaštićene zone Starog grada Visoki koju je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a sve u skladu s važećim zakonskim propisima Kantona iz oblasti kulture i muzejske djelatnosti.

 

piramidasunca.ba