Dr.sc. Taib Spahić (A-SDA): Ukinuti plaće i privilegije poslanicima u parlamentu

Dr.sc. Taib Spahić, kandidat A-SDA za Parlamentarnu skupštinu BiH: Ukinuti plaće i privilegije poslanicima u parlamentu

Ako budem izabran u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine posebno ću se zalagati:

– za beskompromisnu borbu protiv sistemske korupcije i organiziranog kriminala, jer za to sam se osposobljavao širom svijeta;

– za pravično zapošljavanje mladih i rješavanje statusa boračkih populacija i penzionera;

– za ukidanje plaća i privilegija poslanicima u parlamentu. Biti poslanik je obaveza i čast, a ne unosno radno mjesto!