Dom zdravlja Visoko: Ooseban režim ulaska pacijenata

U skladu sa smjernicama sa održanog proširenog sastanka Kriznog štaba Civilne zaštite Grada Visoko od 18. marta 2020. godine, a povodom vanrednog stanja izazvanog koronavirusa i donesenim naredbama, u Domu zdravlja Visoko uvode se posebne mjere ulaska pacijenata u krug ove zdravstvene ustanove.

Tačnije, od petka, 20. marta, na snazi će biti sljedeće mjere:

  • od 20.03.2020. godine od 07.00 sati zabranjuje se ulazak svih motornih putničkih vozila u krug JU “Dom zdravlja” Visoko. Ova zabrana se ne odnosi na sanitetska vozila i vozila za prevoz hemodijaliznih pacijenata (saniteta sa područja drugih općina čiji se pacijenti liječe u JU “Dom zdravlja” Visoko);
  • od 20.03.2020. godine pacijenti će koristiti ISKLJUČIVO ulaznu kapiju kod centra za mentalno zdravlje. Ostale kapije će biti zaključane za pješake (ulaz sa ulice Branilaca BiH i ulaz od Srednjoškolskog centra);
  • Radnici JU “Dom zdravlja” Visoko za ulazak u krug Doma zdravlja prilikom dolaska i odlaska sa i na posao svojim motornim vozilima koristit će kapiju iza upravne zgrade JU “Dom zdravlja” Visoko i to u terminu od 06.55 do 07.10 sati. Poslije ovog termina kapija se ključa. Ista će biti otključavana za izlaske radnika s posla u terminima od 13.15 do 13.30 sati i od 14.45 do 15.00 sati.