Dom zdravlja Visoko: Obavijest o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji

Na osnovu Naredbe Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj 11-37-16801-1/16  od 21.10.2016.godine o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko – dobojskog kantona – jesenja faza 2016.godine provest će se od 31.10.do 07.12.2016.godine.

 

Deratizaciju će na svim općinama/grada Kantona, prema ovjerenom rasporedu, organizovati i spovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Stručni nadzor nad provođenjem preventivne sistemtske deratizacije na površinama i objektima u javnom sektoru  obavit će higijensko – epidemiološka služba domova zdravlja.

 

Obavezna preventivna sistematska deratizacija na području općine Visoko će se provesti u periodu od 02.11. – 07.11.2016. godine.

 

Deratizacija će se izvesti sa antikoagulanim rodenticidima druge generacije visokog učinka.

 

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

 1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
 2. Obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,
 3. Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u gradskim naseljima,
 4. Vaspitno – obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,
 5. Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,
 6. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,
 7. Javne ustanove administrativnog karaktera,
 8. Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja,
 9. Vjerski objekti i gradska groblja u gradskim naseljima,
 10. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
 11. Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti,
 12. Stacionarni objekti i sredstva javnog saobraćaja,
 13. Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i prometa opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
 14. Objekti za pružanje usluga javne higijene i
 15. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani).

 

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbjediti nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju. U protivnom će biti sankcionisani prema važećim propisima.