Dom zdravlja Visoko: Dr. Majed Mafalani otišao u zasluženu penziju

Dr. Majed Mafalani, donedavno jedini hirurg u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Visoko, otišao je u zasluženu penziju. Njega su danas ispratile njegove radne kolegice i kolege, odavši mu posebnu počast.

“Doktor Mafalani je otišao u zasluženu penziju. Njegovo ime ostat će upisano debelim slovima u historiji Doma zdravlja Visoko, kao čovjeka koji je spasio mnoge živote u najtežim vremenima agresija na Bosnu i Hercegovinu, ali i u postratnom periodu, sve do današnjeg dana. Doktore, hvala ti, u zdravlju i sreći trošio penziju”, istaknule su njegove kolegice i kolege.

Hitna pomoć Visoko Facebook page