Dom naroda Parlamenta FBiH podržao kreditno zaduženje za vodosnabdjevanje Visokog

Sa 36 glasova ZA, 4 suzdržana i bez glasova PROTIV, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH podržao je „Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja o Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Visoko“.

Za nadati se da će i Predstavnički doma P FBiH dati svoju podršku u utorak 26. i srijedu 27. septembra kada će biti održana redovna 24. sjednica Predstavničkog doma P FBiH, a 10. tačka dnevnog reda je „Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja o Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD – a za realizaciju Projekta vodovod Visoko“.

visoko.ba