Dok BiH moli za novi kredit, na računima čeka 2,67 milijardi KM


Idemo u zaduženja, a ono što smo uzeli ne iskorištavamo

Bosna i Hercegovina trenutno ima 2,67 milijardi KM neangažiranih kreditnih sredstava ugovorenih kod međunarodnih kreditora, navodi se u informaciji o stanju javne zaduženosti.

Neki od kredita su odobreni, a neiskorišteni su i “na čekanju” godinama, dok ima i onih koji su u fazi realizacije, ali još nisu u potpunosti iskorišteni.

Povučena sredstva

Prema informacijama Ministarstva finansija i trezora, BiH je angažirala samo 855,66 miliona KM kreditnih sredstava za šest mjeseci ove godine. Od toga glavninu, 76,04 posto, čine sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a radi se o kreditu brze pomoći od 330 miliona eura koji je odobren u maju ove godine.

Od ostalih povučenih sredstava 5,6 posto se odnosi na kredite Evropske investicione banke (EIB), 5,49 posto na Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF), 4,85 posto na Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), a na ostale kreditore otpada 8,02 posto.

Statistika za period januar-juni 2020. godine pokazuje da se 78,85 posto povučenih sredstava odnosi na projekte usmjerene na javni sektor, tek 18,88 posto na infrastrukturne projekte, a 2,27 posto na privredne djelatnosti.

Ekonomista Željko Rička za “Avaz” navodi kako je praksa međunarodnih finansijskih institucija da unaprijed preciziraju namjenu sredstava.

– Svi ovi krediti imaju svoju namjenu, a s druge strane postoji kamata koja primorava korisnika da što brže koristi odobrena sredstva. BiH je plaća na ovih 2,67 milijardi KM. Mi smo, očito, nepripremljeni i dezorganizirani, ulazili smo u kreditne aranžmane na bazi informacije da postoje raspoloživa sredstva, a bez kvalitetno pripremljenih projekata – pojasnio je Rička.

Potrebna rasprava

Podsjetio je da vlasti u BiH i institucije nisu spremne da koriste sredstva koja su pozajmile i nemaju usvojene potrebne dokumente.

– Kamatu plaćamo kao određenu vrstu kazne za sporost naše vlasti i institucija. Ova tema trebala bi biti predmet rasprave na Parlamentu BiH, jer se ovdje radi o čistom gubitku novca. Druga dimenzija toga je loš dojam koji ostavljamo na međunarodne institucije, i to u vrijeme kad dodatno tražimo milijardu KM pozajmice za koju opet ne znamo u šta će biti potrošena – naglasio je Rička.

Neki od neangažiranih kredita po institucijama

– Evropska investiciona banka (EIB) – više od 659 miliona KM

– Međunarodni monetarni fond (MMF) – više od 764 miliona KM

– Svjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj (WBIBRD) – više od 258 miliona

– Njemačka razvojna banka (KfW) – više od 511 miliona

– Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – više od 389 miliona

avaz