Diskriminacija djece demobilisanih boraca

Formiranje Udruženja djece boraca Armije BiH u Ilijašu očegledno je potrebno zbog situacije,  gdje su djeca porodica Šehida i poginulih boraca malo glasnija i uvrštena su u sva moguća Zakonska prava.

Kako drugačije tumačiti situaciju u kojoj preživjeli borci ne mogu zaposliti sebe, a još teže svoju djecu.

Bolesni, prevareni, obespravljeni i njihova djeca moraju preuzeti odgovornost da naprave udruženje da se izbora za prava kao i djeca Poginulih boraca.

Salko Bukvarević nedavno je preporučio a posebno je naglasio opredjeljenje da se se pri zapošljavanju da prednost djeci šehida i poginulih boraca, te istakao da će kao član Vlade FBiH tražiti od direktora javnih preduzeća i ustanova da u konkursnim procedurama poštuju pravilo prednosti zapošljavanja djece iz ove kategorije. Tražio je od članova Upravnog odbora da se javno prozivaju direktori koji ne poštuju prednost u zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca.

Zar ovo nije diskriminacija, je li trebalo nekom djetetu borca, koji se borio 4 godine u ratu otac da pogine da bi imao neka prava u banana Državi.

ilijas.net