Direktor Gazi Husrev begove Medrese posjetio Medresu “Osman ef. Redžović”

U utorak, 2.10.2018. godine, direktor Gazi Husrev begove Medrese, hfz. mr. Mensur Malkić, pomoćnik direktora za đački dom, mr. Dževad Pleh i sekretar Benaris Šehić su bili u službenoj posjeti Medresi “Osman ef. Redžović” u Visokom.

U okviru ove posjete obišli su radove na vanjskom uređenju, kao i cijeli kompleks, posebno se zadržavši u školskom amfiteatru i đačkom restoranu. Domaćini dragim gostima bili su direktor Medrese “Osman ef. Redžović”, mr. Dženan Handžić i pomoćnik direktora za đački dom, prof. Dženan Rezaković. U jednom dijelu ove posjete pridružio se i dugogodišnji direktor Medrese, prof. Džemal Salihspahić.

Ova posjeta je jedan od dokaza odlične saradnje i razumijevanja koje vlada među bosanskohercegovačkim medresama i njihovim rukovodstvima, kao i prilika za jačanje te saradnje.

Medresa “Osman ef. Redžović”