DF Visoko: Kandidati bez političkih hipoteka, kontraverzi i negativnog publiciteta!

Prilikom formiranja liste Demokratske fronte za Gradsko vijeće Visoko
vodili smo se potrebom da istaknemo listu koja će se odlikovati
različitošću, obrazovanjem i životnim iskustvom. Naša lista spoj je
mladosti i iskustva, osoba koje su svoj životni vijek provele
usavršavajući se, doprinoseći društvu, ali i novih lica, studenata i
mladih osoba koje svojim obrazovanjem i ambicijama garantuju jedan novi
pristup politici kao vidu kreiranja okruženja u kojem su svi dobrodošli
zajednički raditi na budućnosti ovog grada.

Ponosni smo činjenicom da naši kandidati nisu osobe koje u
društveno-političkoj zbilji našeg grada nose političke hipoteke,
kontraverze i negativni publicitet. Vodimo se zajedničkom parolom da je
Bosna i Hercegovina domovina svih naroda i narodnosti, te od iste
polazimo i lokalno, u našem gradu. Želimo stvarati životni prostor bez
podjela, životni prostor koji će garantovati jednake šanse za sve i koji
će biti garant razvitku ovog grada za generacije koje dolaze. Naši
Abida, Arnes, Paula i Elvedin su osobe koje posjeduju iskustvo i
ambiciju da rade sa građanima Visokog, za dobrobit svih naših sugrađana!

Abida Piralija je rođena u Visokom, gdje uspješno okončava osnovno i
srednje obrazovanje. Trenutno je zaposlena kao administrativni radnik u
turističkom sektoru. U politiku i Demokratsku frontu ulazi iz želje da
iskustva stečena u radu sa drugim kulturama i nacijama prenese i na
lokalni nivo, kao i da dodatno pruži podršku turističkom sektoru koji je
ove godine značajno pogođen gubicima i teškom situacijom. Smatra da je
turistički potencijal trenutno najbolji kapital Visokog, koji treba
podržati i iskoristiti.

Arnes Kurtović rođen je u Visokom, gdje završava osnovno i srednje
obrazovanje. Oženjen je i otac dvoje djece. Zaposlen je u privatnom
sektoru od 1997. godine gdje je obavljao poslove na različitim radnim
mjestima. Za vrijeme odbrambeno-domovinskog rata bio je pripadnik 321
BBR, a potom i 146 LBR. Član je Demokratske fronte od osnivanja, i
trenutno obavlja funkciju sekretara Gradskog odbora DF Visoko. Kao
vijećnik, fokus njegovog djelovanja će biti prava boraca i nezaposlenih,
razvitak turističkih i sportskih potencijala koje Visoko ima, kao i
poboljšavanje uslova za razvitak privrede

Paula Mimić je dugogodišnja članica Demokratske fronte, od osnivanja
Stranke. Bila je dugogodišnji radnik Hotela “Visoko”, ali i privatni
preduzetnik. Govori dva svjetska jezika, francuski i engleski, te se u
slobodno vrijeme bavi amaterskim slikanjem i pisanjem. Čest je
organizator društveno-humanitarnih događaja. Veliku pažnju posvećuje
osobama sa margina društvenog života, zagovara politiku olakšavanja
zapošljavanja i samozapošljavanja ugroženih kategorija, kao i
olakšavanje životnih uslova i izgradnje infrastrukture za osobe sa
invaliditetom

Elvedin Provalić je rođen u Visokom, oženjen je i otac dvoje djece.
Dugogodišnji je fudbaler i prepoznatljivo lice Visokog, član zlatne
generacije NK Bosna Visoko. Bogata i uspješna nogometna karijera
krunisana je nastupanjem za A selekciju reprezentacije Bosne i
Hercegovine. Sportski uspjesi Elvedina Provalića zaokruženi su i
priznanjem od njegovog rodnog grada Visokog i to Priznanjem za najboljeg
sportistu Općine Visoko. Nakon završetka nogometne karijere zaposlen je
u privatnom sektoru. Elvedin Provalić ističe važnost sporta i sportske
kulture, te potrebu i obavezu očuvanja te kulture u Visokom, i
kontinuiranog ulaganja u sportske ekipe i infrastrukturu na području
našeg grada.

Visoko pobjeđuje!

DF Visoko