DF Visoko: Javna tribina “Položaj radnika u realnom sektoru”

DF Visoko: Javna tribina “Položaj radnika u realnom sektoru”

– Željko Komšić – Predsjednik Demokratske fronte i zastupnik u PS BIH

– Prof.dr. Dženan Đonlagić – Zastupnik u PS FBIH

– Maja Gasal-Vražalica – Zastupnica u PS BiH

– Alma Kratina – Zastupnica u PS FBiH

Željko Komšić je jasno rekao da do promjena na bolje u BiH  mora doći MILOM ILI SILOM.

Veliki broj građana pokazao je interes za ovu tribinu, a govornici su kritičkim diskursom analizirali političku zbilju.

 

Foto galerija na društvenoj mreži FB:
DF Visoko: Javna tribina “Položaj radnika u realnom sektoru”

visoko.ba