DF Visoko: Izborni kandidati

Ime i prezime: Edin Čišija
Datum rođenja: 15.12.1976. godine
Mjesto rođenja: Visoko
Univerzitetski stepen: Diplomirani inženjer mašinstva, Smjer energetika, Mašinskifakultet u Sarajevu

Obrazovanje:

1997. – 2005. Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Odsjek: Energetsko procesni,Smjer:Energetika, Dodiplomski studij,
Zvanje: Diplomirani inženjer mašinstva.
1997. – 1999. Prekid školovanja zbog porodične tragedije.
1995. – 1996. Prekid školovanja zbog služenje vojnog roka.
1995. – 1997. Univerzitet u Sarajavu, Mašinski fakultet u zenici.
1991. – 1995. MSŠC u Visokom, Mašinska tehnička, Odsjek: Mašinski tehničar.
1983. – 1991 Osnovna škola Nikola Tesla, Čatići Kakanj.

Radno iskustvo:

2017. – Sada. Glavni inženjer, JP Elektroprivreda BiH,
Termoelektrana “Kakanj” Kakanj,
2010.–2017. Inženjer smjene, JP Elektroprivreda BiH,
Termoelektrana “Kakanj” Kakanj,
2006.– 2010. Samostalni inženjer – Vođa smjene, JP Elektroprivreda BiH,Termoelektrana “Kakanj” Kakanj,
2005.– 2006. Pripravnički staž na radnom mjestu Samostalni inženjer – Vođa smjene, JP Elektroprivreda BiH,Termoelektrana “Kakanj” Kakanj,

Projekti:

2016. – 2017. Rekonstrukcija sistema upravljanja Crpne stanice bloka 7.

2016 Projekatgijanjafarmeza tov pilića– Ćifluk

2015.- Remont Rekonstrukcija i izmještanje sistema pirometara na bloku 7 u TE Kakanj.
2014. – 2015. Rekonstrukcija sistema upravljanja stare crpne stanice u TE Kakanj
2013. – 2014. Projektovanje, izrada i montaža lijevog Grebača šljakesa sistemom za gašenje šljake na bloku bloka 7 u TE Kakanj.
2013. – 2014. Projektovanje, izrada i montaža Grebača šljakesa sistemom za gašenje šljake na bloku bloka 6 u TE Kakanj.
2013. – 2014. Rekonstrukcija kanala za povlaćenje vatre na bloku bloka 5 u TE Kakanj.
2013. – 2014. Projektovanje, izrada i montaža desnog Grebača šljake sa sistemom za gašenje šljake na bloku bloka 5 u TE Kakanj.
2012. – 2013. Projektovanje, izrada i montaža lijevog Grebača šljake sa sistemom za gašenje šljake na bloku bloka 5 u TE Kakanj.
2011. – 2012. Učešće u realizaciji Pilot projekta kosagorijevanja uglja i drvne bioamse na bloku 5 TE Kakanj,
2010. – 2011. Optimizacija sagorijevanja katla bloka 7,
2002. – 2005. Izrada, montaža i početno ispitivanje gorionika za pulzirajuće sagorijevanje u okviru izrade diplomskog rada.

Certifikati, stručni ispiti:

2016. Stručni ispit iz oblasti mašinstva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja,
2015. Certifikat SAP osnove, JP EP BiH.
2015. CertifikatInformacionasigurnost u društvuJP EP BiH.
2009. Certifikat o osposobljenostiinternogauditora IMS prema EN ISO 19011, IDEA-CO.

Članstvo u organizacijama:

2016. Osnivač, Predsjednik osnivačke skupštine i zamjenik predsjednika „Udruženja građana oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona“
2016. Predsjednik skupštine „Saveza Udruženja oboljelih od multiple skleroze F BiH“
2016. Predsjednik Upravnog odbora Teniskog kluba Bosna Visoko – Kakanj
2016. Član Skupštine Planinarskog društva „Bobovac“Kakanj
2015. Član Udruženje termoenergetičara u Bosni i Hercegovini.
2014. Član Planinarskog društva „Bobovac“ Kakanj.
2013. Član Demokratske fronte BiH.
2009. Član Dobrovoljne sekcije darovalaca krvi u TE„Kakanj“.

 

 

Ema Sarač je rođena 02.07.1995. godine u Visokom, gdje je stekla osnovno te srednje obrazovanje. Diplomu Univerziteta u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu i zvanje diplomiranog komparativiste i bibliotekara stekla je 2017. godine.
Iste godine nastavlja visokoškolsko obrazovanje na postdiplomskom studiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na odsjeku Politologija- Međunarodni odnosi i diplomatija.

Član je Demokratske fronte od 2014. godine te je djelovala kroz rad Općinskog odbora i Savjeta za pitanje mladih. Godine 2016. postaje predsjednica Savjeta za pitanje mladih OO Visoko, a od ove godine je član Kantonalnog odbora ZDK te sekretar Savjeta za pitanje mladih pri Kantonalnom odboru

 

Lejla Imamović Jamaković

Rođena 07.10.1979. godine u Sarajevu. Stalno nastanjena u Visokom, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Školovanje nastavlja u Sarajevu, gdje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stiče zvanje „Pravnica“. Udata, majka dvoje djece.
Na Općim izborima 2014. godine ostvaruje mandat u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a zatim i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Aktuelna je zastupnica i delegatkinja, te članica više odbora i komisija: Predsjednica Komisije za Ustavna pitanja ZDK, članica Komisije za ljudska prava i slobode Doma naroda P FBiH, članica Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu, Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju, te Komisije za jednakopravnost spolova Doma naroda P FBiH.
Jedna je od osnivača OO Demokratske fronte u Visokom, danas obnaša funkciju članice Kantonalnog odbora DF ZDK

 

Rejhana Numanović,

rođena 13.10.1995. godine u Visokom, gdje je i završila osnovnu i srednju školu. Formalno obrazovanje nastavlja na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, gdje stiče titulu BA ing.saobraćaja i komunikacija. Trenutno je student završne godine drugog ciklusa. Clanica odbora za odrzivi razvoj i ekologiju PA DF
Dobrovoljni darivalac krvi. Do sada je objavila jedan stručni rad, a u fazi je izrade drugog.
Obnaša funkciju predsjednice mladih DF ZDK, kao i članice OO DF Visoko. Članica Udruzenja inženjera saobraćaja i komunikacija. Članica Komisije za mlade, ljudska prava i ravnopravnost spolova

 

Ime (ime oca) i prezime : Arnes (Aziz) Kurtović
Datum rođenja : 29.09.1973.
Mjesto rođenja : Visoko – BiH

e-mail : arneskurtovic@gmail.com
• Obrazovanje
Naziv ustanove : SŠC „Janko Balorda“ Visoko (sada MSŠ „Hazim Šabanović)
Stručna sprema : SSS – III stepen
Zanimanje : Mehaničar motora i motornih vozila
• Zaposlenje
Zaposlen od 17.07.1996.godine u Industriji građevinskog materijala „IGM“ Visoko, prvo kao mehaničar (9 godina), a trenutno kao vozač.
Vojni angažman
Pripadnik O.S. Armije R BiH od 24.05.- 05.07.1993.g ( N.C. Zenica) i
Od 03.02.1994.g (321 BBR) do 31.03.1996.g (146 LBR)
Politički angažman
Prvi politički angažman je u DF.
Član DF-a od 04.07.2013.g.
Predsjednik MO Centar od 24.04.2015.g.
Delegat na Prvom Kongresu DF-a
Član OO Visoko od Januara 2016.
Tehnički sekretar Općinskog Povjereništva od 21.03.2017.g.
Tehnički sekretar Općinskog Odbora od 03.10.2017.g.