Devizne rezerve BiH porasle u aprilu za 700 miliona i premašile iznos od 13 milijardi

Nakon pada u prva tri mjeseca ove godine, bruto devizne rezerve Bosne i Hercegovine zabilježile su rast u aprilu, pokazuju podaci Centralne banke BiH, izvještava Indikator.ba.

Devizne rezerve zemlje prvi put su premešile cifru od 13 milijardi KM i dostigle su iznos od 13,18 milijardi KM.

U odnosu na mart 2020. godine, kada su iznosile 12,46 milijardi KM narasle su za više od 700 miliona ili za 5,7 posto.

Rastu deviznih rezervi najviše je doprinijela najveća stavka – investicije u vrijednosne papire – gdje je saldo povećan za 614 miliona KM na 9,13 milijardi KM. Inače, investicije u vrijednosne papire čine 70,6 posto iznosa ukupnih deviznih rezervi BiH.

Centralna banka, kako se navodi u njim izvještajima, investira u državne vladine obveznice eurozone s visokim stepenom utrživosti i likvidnosti kreditnog rejtina od AAA do BBB.

Portfelj se sastoji od kratkoročnih i dugoročnih obveznica vlada s fiksnom kamatnom stopom.

Manji rast deviznih rzervi registrovan je i u depozitima kod nerezidentnih banaka koji su u aprilu iznosili 3,44 milijarde KM, kao i kod zlata kojemu cijena na svjetskom tržištu raste kao sigurne investicije u vrijeme krize.
Vrijednost monetarnog zlata bila je u aprilu 288 miliona KM, nakon 267,5 miliona KM u martu.

Određeni manji pad imala je strana vlauta u trezoru CBBiH i zaustavila se na iznosu od 127,6 miliona KM.

Zanemarivo mali dio portfelja deviznih rezervi je u formi specijalnih prava vučenja kod MMF-a, što je obaveza zemlje po osnovu članstva u ovoj međunarodnoj finansijskoj instituciji.

Indikator