Demokratska fronta: Ovo je grad svih nas! Visoko pobjeđuje!

Demokratska fronta izabrala je teži način bavljenja politikom,
preuzimajući odgovornost za ključne političke procese koji se vode u
državi. Nismo se povukli u zonu političkog komfora, niti zauzeli
poziciju ugodnog i populističkog kritizerstva. Pokušavamo koliko god
možemo, a često i više od toga, da se borimo za normalno i demokratsko
funkcionisanje institucija u interesu države i svih građana,
funkcionisanja lišenog utjecaja političkih neprijatelja države
Zbog takvog pristupa trpimo žestoke napade, klevete i podmetanja. I neka
ih trpimo. Mi ćemo ih trpiti dok god vjerujemo da se vrijedi boriti za
državu Bosnu i Hercegovinu, i za jednakopravnost svih njenih građana, a
u to nikada nećemo prestati da vjerujemo.

Na našem lokalnom nivou, u Gradu Visoko, skupili smo jednu obrazovanu,
poštenu i marljivu grupu ljudi, grupu ljudi iza kojih ne stoje
ispolitizirane institucije, budžetski novac, niti tradicionalna politika
obećavanja svega i svačega posljednjih 20 godina. Kroz naš program
nudimo realnu i ostvarivu politiku, politiku koja će biti temelj za Grad
Visoko kao otvorenu privrednu i kulturnu sredinu. Naš slogan kaže ” Ovo
je grad svih nas! Visoko pobjeđuje “. Mi iskreno vjerujemo i želimo da
gradimo sredinu ravnopravnih građana, sa jednakim šansama za uspjeh i
napredovanje. Visoko je stoljećima bilo mjesto gdje su se veliki
historijski događaji smjenjivali, mjesto kojim su slavni bosanski
kraljevi koraćali, mjesto velikih naučnika i umjetnika, sportista,
političara, simbol rada i jedinstva u bivšoj Jugoslaviji. Današnjem
Visokom fali malo duha starih, slavnih, boljih vremena da sami sebi
pokažemo da možemo više, da smo sposobni. Energiju koja vlada u našem
timu, gdje su poštenje i čast najvažnije odrednice svakog pojedinca, a
ne društveni status, imućnost ili “veze”, želimo da prenesemo i na naš
grad. Ovo je grad svih nas! Visoko pobjeđuje!

DF Visoko