Delegacija SDA i kandidat za načelnika općine Visoko u zvaničnoj posjeti MZ Radovlje

Delegacija SDA  i kandidat za načelnika općine Visoko

u zvaničnoj posjeti MZ Radovlje

Utorak, deveti  dan mjeseca augusta tekuće godine je dan kada je u mjesnoj  zajednici Radovlje grupa mještana sa predsjednikom Savjeta MZ  Tajibom Mihaljević  dočekala  u zvanični posjetu delegaciju OO SDA Visoko,  i kandidata za poziciju načelnika općine Visoko, na predstojećim izborima u oktobru 2016. godine.

Predsjednik OO SAD Visoko Halim Zukić u pratnji dr Karavdić Senada i Halilović Džemila obišli su širi lokalitet ove MZ, i u razgovoru sa mještanima sagledali prioritete  na započetim aktivnostima  ucjevljenja  otpadnih voda u Kalićima, a iste su predradnja za  skorašnje asfaltiranje ove dionice puta, kao i  put u naselju Šahići, naselju od  7-8 kuća  koje je  za odbranu BiH dalo tri šehida, od kojih je jedan  posthumno dobitnik NRP „Zlatni ljiljan“.

Dr Karavdić se  interesovao za zdravstveno stanje  stanovnika ove MZ, i  snabdjevenosti  pitkom vodom.   Izrazio zabrinutost zbog stalnog mućenja rijeke Radovaljke i ponudio nesebićnu pomoć u rješavanju ovog pitanja sa  predstavnicima resornog ministarstva ZDK i JP ŠPD Zavidovići kroz formu  skupštinskih pitanja u Skupštini  ZDK.

 

Senad Goralija