Delegacija Evropske komisije i JP Elektroprivrede posjetili Općinu Visoko

Općina Visoko je u proteklom periodu u saradnji sa JPElektroprivreda BIH i Evropskom komisijom koja finansira projekat Horizont 2020 CoolHeating (Br. 691679) održala dvije prezentacije o obnovljivim izvorima energije i na taj način upoznala lokalne privrednike i direktore javnih preduzeća i javnih ustanova o ovom vidu zagrijavanja/hlađenja.
Ovim povodom, danas je u Općini Visoko boravio patner na Projektu iz Austrije, gospodin Christian Doczekal, stručnjak za implementiranje malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije, kao i delegacija iz JP Elektroprivreda.
Predstavnici Općine Visoko ovom prilikom pripremili su detaljnu prezentaciju na kojoj su goste upoznali sa trenutnim stanjem i sistemom zagrijavanja u četiri javne ustanove od kojih su: JU Kulturni centar Altindag Visoko i novo obdanište, zatim JU Dom zdravlja, Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ i KSC „Mladost“. Ovom prilikom se razgovaralo o pomenutim objektima, njihovom načinu zagrijavanja, kao i o potencijalnim rješenjima i uvođenju obnovljivih izvora energije. Nakon prezentacije delegacija je obišla navedene ustanove kako bi stekli stvarni uvid u situaciju.
Ovaj sastanak je imao za cilj prikupljanje informacija u cilju analize implementacije malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije za potrebe općine.
Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj, Emir Fejzović o CoolHeating projektu rekao je: „Ovo je treća godina od kako Općina Visoko u saradnji sa Elektroprivredom radi na CoolHeating projektu i sada se nalazimo u fazi odabira najpovoljnijih lokacija i objekata koji će ući u ovaj Projekat, a koji podrazumijeva korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu zagrijavanja prostora. Obilaskom planiranih objekata/ustanova, imamo za cilj sagledati mogućnosti za kvalitetno zagrijavanje istih putem obnovljivih izvora energije, te da sagledamo stanje i u tom pravcu predložimo objekte za koje bi se radila projektno-tehnička dokumentacija.“
O CoolHeating projektu, partner iz Austrije, gospodin Christian Doczekal rekao je sljedeće: „CoolHeating projekat tretira sisteme daljinskog grijanja koji se rade na lokalnom nivou u cilju iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Mi sarađujemo sa Općinom Visoko i planiramo da napravimo Projekat za neke od ustanova kao što je: Kulturni centar, javne ustanove, uključujući i stambene zgrade.“
O saradnji sa Općinom Visoko na pomenutom Projektu, Stručni saradnik za razvoj proizvodnje u JP Elektroprivredi, Anes Kazagić rekao je sljedeće: „ JP Elektroprivreda razvija projekat isporuke toplinske energije Elektrene Kakanj u područje između Elektrane i Sarajeva. Općina Visoko je na tom putu isporuke topline, i mi računamo da ćemo isporučivati toplinu i u Visoko, za što je Općina Visoko izrazila interes. Projekat CoolHeating uključuje i rješenje za grijanje koje podrazumijeva isporuku viška topline iz industrijskog postrojenja, dok su sva druga rješenja bazirana na obnovljivim izvorima energije, kao što su toplinske pumpe, solarni kolektori, a neki drugi vid rješenja je dodatak našoj ideji koji će svakako doprinijeti održivosti sistema grijanja u Visokom, tako da sa upotrebom prirodnog gasa imamo cjelovito rješenje za općinu Visoko.“
U srijedu, 22.02.2017. godine, planirana je posjeta svih partnera Projekta i obilazak objekata na području općine Visoko koji su uspješno primijenili sistem grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije, kao i nekoliko privrednih subjekata koji su na tom putu.

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba