Dejan Bjelanović – BPS SH kandidat za Skupštinu ZDK

Dejan Bjelanović

Rođen u Visokom 27.2.1992.

Završio srednju medicinsku škola Ivan-Goran Kovačić u Kiseljaku stekao zvanje Medicinski tehničar. Nastavlja dalje školovanje i završava Farmaceutsko zdrvastveni fakultet i stiče zvanje Inženjer medicinske radiologije.

Mlad, odlučan, hrabar i pozitivan čovjek pristupa timu BPS-Sefer Halilović Općinskom odboru 2017 godine sa željom da se odlučno uključi u političke procese.

Dejan Bjelanović je 2018 godine na Izbornoj Skupštini Općinskog odbora izabran za člana Općinske organizacije i za člana Izvršnog odbora.

Općinski odbor BPS-Sefer Halilović Visoko kandiduje Dejana za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona gdje je Dejan Bjelanović potvrđen na listi od strane kantonalnog odbora Ze-do kantona i predsjedništva BPS- Sefer Halilović kao kandidat na predstojećim izborima 2018 godine.

Dejan Bjelanović je kandidat BPS- Sefer Halilović za Skupštinu Zeničko- dobojskog kantona pod rednim brojem 32.