Dario Pekić: Građani mogu biti ponosni na ovakvu policiju u ZDK

Intervju / Dario Pekić, ministar unutrašnjih poslova ZDK: Građani mogu biti ponosni na ovakvu policiju u ZDK

Povodom 15. maja – Dana policije ZDK razgovarali smo sa Dariom Pekićem, ministrom unutrašnjih poslova u Vladi ZDK. Ministar Pekić je rođen 1965. i živi i radi u Visokom gdje je završio srednju mašinsku školu. Zvanje magistra i profesora tjelesnog odgoja stekao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Duže od 20 godina je vlasnik privatne firme “Dario inženjering” Visoko, te direktor hotela “Piramida Sunca”. Do imenovanja na poziciju ministra, bio je vijećnik u Općinskom vijeću Visoko ispred stranke A-SDA čiji je potpredsjednik Kantonalnog odbora ZDK, odnosno predsjednik Općinske organizacije u Visokom. Dugogodišnji je sportski aktivista, a obnašao je dužnost potpredsjednika Nogometnog saveza ZDK.

Ministre Pekiću, šta će biti Vaši prioriteti u radu u predstojećem mandatnom periodu?

PEKIĆ: Analizirajući rezultate iz prethodnog perioda i stanje bezbjednosti, MUP će i u narednom periodu kontinuirano i planski raditi, provoditi potrebne mjere sa ciljem još veće otkrivenosti krivičnih djela i izvršilaca. Poduzimat ćemo mjere iz naše nadležnosti u segmentu održavanja javnog reda i mira, te poboljšanja bezbjednosti saobraćaja. Bazirat ćemo se na preventivni rad, ali i žestoko i naporno raditi na otkrivanju krivičnih djela. Naš prvi prioritet je zaštita života, zdravlja i imovine građana te privrednih subjekata na području ZDK. Nastavit ćemo raditi na provođenju akcionih mjera iz Akcionog plana MUP-a ZDK i intenzivnoj kontroli i nadzoru poslova i zadataka. Radit ćemo i na dodatnoj edukaciji i stručnom usavršavanju svih službenika MUP-a. Stalno i sistematski nabavljamo i instaliramo savremenu opremu za rad i modernizaciju rada. Nastavit ćemo dobru saradnju i razmjenu informacija sa svim policijskim agencijama u BiH, a posebno dobru saradnju ostvarujemo i u stalnom smo kontaktu sa nadležnim tužilaštvima, zajednički radeći na problematici otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela i izvršilaca. Na ovoj poziciji ću raditi na maksimalnoj modernizaciji i opremljenosti pripadnika MUP-a uz dosljednu primjenu i poštivanje zakona, što ću tražiti i od svih uposlenih.

Kakva je aktuelna bezbjedonosna situacija u ZDK?

PEKIĆ: Analizirajući prethodne godine, te ovaj period do maja 2019. evidentno je da je bezbjedonosna situacija na području ZDK povoljna, što su potvrdili i Skupštinski zastupnici kao i članovi skupštinskih komisija usvajajući naše izvještaje o radu i informacije o stanju bezbjednosti. Da se primjetiti da nemamo nerazjašnjenih težih krivičnih djela kao što su ubistva i razbojničke krađe, a nismo imali ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Nemamo terorističkih akata niti organiziranih štrajkova i uništavanja imovine u društvenom ili privatnom sektoru. Nema obustave saobraćaja na putevima blokiranjem građana, nema zabilježenih organiziranih paljevina sa velikom materijalnom štetom. Tokom prošle godine, smanjen je broj ukradenih vozila za oko 44 odsto u odnosu na godinu ranije. Dobre rezultate postižemo i otkrivanjem izvršilaca zloupotrebe i prodaje opojnih sredstava. Iz ove nadležnosti je prijavljano 151 lice za ukupno počinjenih 159 krivičnih djela. Za nasilje u porodici tokom 2018. smo prijavili 150 lica. Kad je u pitanju bezbjednost saobraćaja, tokom 2018. su zabilježene 4.202 saobraćajne nezgode u kojima je povrijeđeno 864 i smrtno stradalo 20 osoba. Za prekršaje u saobraćaju saonkcionisano je 117.964 lica. Postavljanjem “pametnih” radarskih sistema evidentiramo učesnike u saobraćaju koji upravljaju neregistriranim vozilima i na taj način uvećali priliv u budžet Kantona za blizu sedam miliona KM.

Koliko su statistički podaci povoljniji u odnosu na prethodni period?

PEKIĆ: U oblasti kriminaliteta, broj krivičnih djela je manji za 9,6% ili 225 krivičnih djela, a njihova rasvijetljenost je veća za 2,5%. Broj povratnika u činjenju krivičnih djela je manji za 77 lica ili 9,2 odsto, dok je broj maloljetnih počinilaca krivičnih djela manji za 77 lica ili 25,9 odsto. Kad su u pitanju teške krađe, tokom 2018. je zabilježeno 68 slučajeva ili 10,6% manje u odnosu na prethodni period, a kad su u pitanju krađe putničkih vozila broj je smanjen za 28 ili 44,4 odsto. Bilježimo i veću otkrivenost u oblasti privrednog kriminaliteta, a cilj nam je da postižemo još bolje rezultate u ovoj oblasti. Već sam naglasio da su oblasti bezbjednosti saobraćaja bilježimo 49 saobraćajnih nezgoda manje i sankcionirali 117.964 učesnika u saobraćaju. Bitno je istaknuti da je policija u svim slučajevima reagirala brzo i efikasno, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, a u zavisnosti od prirode i ozbiljnosti događaja, angažirane su i potrebne policijske snage i tehnički resursi.

Mogu li građani u ZDK biti sigurni i ponosni na rad naše policije?

PEKIĆ: Pripadnici MUP-a ZDK danonoćno rade na veoma opasnim i osjetljivim poslovima sa ciljem zaštite građana, njihovih života i imovine, a dosadašnji postignuti rezultati mi daju za pravo da našim građanima poručim da apsolutno mogu biti sigurni, spokojni i ponosni na naše policijske službenika. Građani znaju o shvataju da smo mi tu zbog njih. Također, pozivam građane da pripadnicima MUP-a ZDK pomognu u njihovom radu, jer samo zajedničkim djelovanjem, razumijevanjem i profesionalnim odnosom pripadnika MUP-a i građana možemo održavati povoljnu bezbjedonosnu situaciju i biti garant mira u našem kantonu.

Šta je u proteklim godinama Ministarstvo učinilo u smislu poboljšanja uslova rada i logističke podrške uposlenima u MUP-u ZDK?

PEKIĆ: Kao prvi čovjek Ministarstva svjestan sam da su ovo osnove uspješnog rada pripadnika MUP-a. Znate da smo u prošloj godini sagradili i otvorili novi Centar za obuku policijskih službenika, a u kojem je smještena Specijalne jedinice MUP-a ZDK i Centralnog arhiva MUP-a ZDK. Svi koji su obišli ovaj Centar konstatirali su da je u pitanju reprezentativan objekat i najsevremeniji u regiji. Ovdje ističem Vladu ZDK koja je u potpunosti vlastitim sredstvima isfinansirala ovaj projekt. U prethodnim godinama su izvršene adaptacije i rekonstrukcije nekoliko policijskih stanica na području ZDK, kao i adaptacija dijela sjedišta MUP-a. Poboljšali smo uslove rada nabavkom određenog broja službenih vozila, računarske opreme. Obnovili smo, odnosno nabavili određenu količinu naoružanja, pištolja i dugih cijevi, čime smo obezbijedili uslove za novoprimljene policijske službenika da u okviru zakonskih ovlaštenja nose potrerbno naoružanje.

Kakva je popunjenost uposlenih u MUP-u? Koliko policijskih službenika nedostaje?

PEKIĆ: Prema našoj sistematizaciji predviđeno je 1.512 uposlenika Ministarstva, od čega bi trebalo biti 1.235 policijskih službenika. Mi trenutno imamo 1.069 policijskih službenika i nedostaje nam 166 policajaca. Znate da smo u prethodnim godinama primili 100 novih policajaca, čime smanjujemo taj deficit. Svjesni smo i činjenice da bi po starom zakonu u slijedećoj godini trebalo biti penzionisano 119 policijskih službenika, ali sam uvjerenja da se to neće desiti u tom obimu. Da budem jasan, u svakom momentu nedostaje određeni broj policajaca i u saradnji sa Vladom ubrzano ćemo raditi da predviđeni kapacitet policijskih službenika upotpunimo u skladu sa Sistematizacijom.

Kad je finansijski status policajaca u pitanju, kakva je situacija u ZDK u poređenju sa drugim kantonima? Mogu li se plaće svih uposlenih u MUP-ovima u cijeloj Federaciji BiH izjednačiti?

PEKIĆ: Što se tiče normativno-pravnih akata, prošle godine smo donijeli Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika u ZDK. Taj zakon smo uskladili sa federalnim zakonom te je došlo do određenog povećanja u iznosu od pet odsto, odnosno u zavisnosti od čina policijskih službenika. Ističem aktuelnu Vladu ZDK, čiji sam i ja član, da smo donijeli odluku da se našim pripadnicima plaća poveća za 12 odsto i time ozbiljno dali do znanja da je bezbjednost jedna od bitnih karika sistema, te da svi koji rade na očuvanju bezbjednosti moraju za to biti adekvatno plaćeni, ali i da ćemo od pripadnika MUP-a tražiti da svoje obaveze izvršavaju zakonito, efikasno i na vrijeme. Ovakvim odnosom javnosti šaljemo poruku da smo spremni obračunati se sa svim vidovima nezakonitih radnji, te podizanja bezbjednosti na viši nivo. Spremni smo, a i u svojim redovima nećemo opraštati onima koji ukaljaju časnu im povjerenu službu. Javnosti želim poručiti da vjeruju u nas, u svoju policiju, jer unutar Ministarstva postoji opredijeljenost svih uposlenih da svi segmenti funkcioniraju zajednički i na visokom nivou, te da sve organizacione jedinice, a pogotovo Uprava policije, na čelu sa svojim rukovodiocima, daje sliku dobrih rezultata.

Iskreno vjerujem da će svi pripadnici MUP-a ZDK nastaviti kao i do sada obavljati poslove i zadatke zakonito, profesionalno, čestito i valjano, uz uzajamno poštovanje i uvažavanje svih pripadnika MUP-a ZDK. Posebno svojim dragim kolegicama i kolegama uposlenicima, te policajkama i policajcima, od sveg srca čestitam Naš dan, 15. maj – Dan policije ZDK, sa željom za dobro zdravlje, prosperitet i uspjeh na ličnom i profesionalnom planu.

Naša Riječ